אתר אינטרנט נוכחי
דף בית  >  חברה  >  שמירה על בטיחות והסביבה

שמירה על בטיחות והסביבה

כחברה העומדת בשורה אחת עם החברות המובילות בעולם בתחום הפלסטיק פלרם מחויבת לאמץ אמות מידה מובילות בנושא הבטיחות והגהות ולקחת חלק במאמץ הארצי והעולמי לשימור איכות הסביבה.
פלרם מחויבת לפעול בכל תחומי עיסוקה על מנת לסלק או למזער את הסיכונים הבטיחותיים והסביבתיים לעובדי החברה, קבלניה, לקוחותיה וכלל הציבור.

פלרם שמה לעצמה למטרה להקים מערכת ניהול הבטיחות גהות ואיכות הסביבה שתתבסס על העקרונות הבאים:

 • מוצרי פלרם אינם מכילים מתכות כבדות או חומרים מסוכנים אחרים ועומדים בתקן RoHS לבטיחות המוצר.
 • עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות, מיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
 • מחויבות לשיפור מתמיד של ביצועי החברה בתחומי הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה ולמניעה של זיהום על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשניות, חינוך והדרכת עובדים והטמעת שיטות ניהול איכותיות.
 • הקצאת משאבים מתאימים לתכנון וביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה בטוחה, בריאה והיגיינית ולשימור הסביבה.
  מחויבות למזעור סיכוני בטיחות, גהות וזיהומים סביבתיים על ידי תכנון מתאים של תהליכים ומתקנים תוך נקיטת כל הפעולות המונעות הנדרשות.
 • פיתוח וטיפוח קשר ופעילות עם הקהילה בנושא איכות הסביבה.
 • עמידה בדרישות החקיקה, התקנים, התקנות של המדינה הנוגעים לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה  לרבות דרישות אחרות שהחברה קיבלה על עצמה.
 • שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והגהות.
 • אימוץ ויישום עקרונות ת”י 18001 לניהול בטיחות וגהות ISO-14001  לניהול סביבתי.
 • המדיניות הסביבתית של החברה תהיה גלויה לציבור.
 • המדיניות תהווה בסיס לקביעת מטרות ויעדים בטיחותיים וסביבתיים ולבחינתם.

   

 • כל הידע המקצועי הנוגע לנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה יתועד, יעודכן, ויוטמע בקרב העובדים וכל בעלי העניין הקשורים לחברה.

   

 • שילוב מערכות לניהול בטיחות, גהות ואיכות הסביבה במערכות הניהול של החברה לצורך התייעלות וחסכון במשאבים.
 • סקירה תקופתית ועדכון של מדיניות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה.

 

©פלרם תעשיות בע"מ    | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות          
בניית אתרים